Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
4203/QĐ-UBND 11/11/2020 V.v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
4038/QĐ-UBND 27/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3974/QĐ-UBND 20/10/2020 V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền 01 lần để thực hiện dự án: Cảng khu du lịch tại Khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3811/QĐ-UBND 06/10/2020 V/v ban hành điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường, và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3399/QĐ-UBND 03/09/2020 Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư thôn Đông Tiến, Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Giai đoạn 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3233/QĐ-UBND 24/08/2020 V/v phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án Nhóm nhà ở tại khu đất 269 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3078/QĐ-UBND 18/08/2020 V/v phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5538/UBND-XD5 13/08/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 274/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
25/2020/QĐ-UBND 07/08/2020 Bãi bỏ Quyết định số 4133/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
116/TB-PTQĐ 22/06/2020 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 20 ô đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
1628/QĐ-UBND 20/05/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
1631/QĐ-UBND 20/05/2020 Vv phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương (giai đoạn 1) tại phường Ninh Dương thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
1324/QĐ-UBND 16/04/2020 V/v phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất giao (giai đoạn 1) cho Công ty CP Gốm xây dựng Thanh Sơn làm chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư phường Thanh Sơn, TP Uông Bí UBND tỉnh Quảng Ninh
1206/QĐ-UBND 09/04/2020 V.v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư tại khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1207/QĐ-UBND 09/04/2020 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư tại khu phố Kim Lăng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1208/QĐ-UBND 09/04/2020 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư thôn 1 tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
862/QĐ-UBND 16/03/2020 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng tại lô LK26, LK27, LK28, LK29 - Khu tái định cư xã Hạ Long, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
581/QĐ-UBND 25/02/2020 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bố trí tái định cư tại dự án Trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
164/UBND-XD4 10/01/2020 V/v xử lý sự cố sạt trượt nhà đất tại tổ 4, khu 10, phường hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5138/QĐ-UBND 09/12/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
228/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết v/v thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 5) và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (đợt 4) trên địa bàn tỉnh năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
5004/QĐ-UBND 29/11/2019 Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tự xây, khu tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4587/QĐ-UBND 31/10/2019 Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Nhắn để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Trới tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
4496/QĐ-UBND 25/10/2019 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1 tại các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà và một phần diện tích thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Cao Thắng, Hà Lầm và Yết Kiêu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4498/QĐ-UBND 25/10/2019 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 3 tại các phường: Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4499.1/QĐ-UBND 25/10/2019 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ ;ệ 1/2.000 Phân khu 6 tại các phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7637/UBND-QLDD1 22/10/2019 V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
7641/UBND-QLDD1 22/10/2019 V/v lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
4429/QĐ-UBND 21/10/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất bố trí tái định cư khi GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái tại phường Hải Hòa, Hải Yên và xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
3490/QĐ-UBND 19/08/2019 V/v thu hồi 149,422,4 m2 đất tại phường Hà Trung, Hà Tu, thành phố Hạ Long của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
3464/QĐ-UBND 16/08/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. UBND tỉnh Quảng Ninh
5487/UBND-XD4 01/08/2019 V/v thanh tra việc chấp hành chính sách trong quản lý đất đai, xây dựng khu vực hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí UBND tỉnh Quảng Ninh
5435/UBND-QLĐĐ3 31/07/2019 V/v tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường Bất động sản UBND tỉnh Quảng Ninh
192/NQ-HĐND 30/07/2019 Nghị quyết v/v thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khách trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
4926/UBND-QLDD1 15/07/2019 Ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư lấn biển 10/10 tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
4696/UBND-QLĐĐ2 04/07/2019 Tạm dừng việc đấu giá đất nền trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4321/UBND-QLĐĐ1 24/06/2019 V/v giải quyết vướng mắc GPMB hộ ông, bà Bùi Quang Muôn - Đỗ Thị Hà dự án quy hoạch điều chỉnh khu Công ty vận tải ô tô Quảng Ninh tại phường Cao Xanh UBND tỉnh Quảng Ninh
116/TB-UBND 17/06/2019 TB Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc nghe báo cáo điều kiện, hồ sơ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền QĐ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình khai thác đất, bãi đổ thải UBND tỉnh Quảng Ninh
2341/QĐ-UBND 10/06/2019 Vv thu hồi 395.663,5 m2 đất đã giao cho UBND thành phố Hạ Long giải phóng mặt bằng; Cho Công ty TNHH Limitless Wolrd (Việt Nam) thuê 395.663,5 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để đầu tư xây dựng Khu tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Hạ Long Star tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2071/QĐ-UBND 22/05/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số giá đất ở để xác định giá khởi điểm đấu giá các ô đất tại các phường, xã: Hòa Lạc, Ninh Dương, Hải Hòa, Hải Yên, Hải Xuân, thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.