Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3520/QĐ-UBND 25/11/2020 Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 03 hộ gia đình, cá nhân có Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại 10 ô đất thuộc Điểm quy hoạch đấu giá số 3, thôn 6 và Điểm quy hoạch đấu giá số 4, 5, thôn 7, xã Đường Hoa UBND Huyện Hải Hà
3705/QĐ-UBND 25/11/2020 Ban hành Quy chế xã định Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Quảng Yên và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
8058/UBND-TH2 24/11/2020 V.v đốn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
263/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
212/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
213/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
Báo cáo số 428/UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17 và một số kiến nghị từ các kỳ trước Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX chưa được giải quyết dứt điểm UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 429/UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định Về việc công nhận Dang hiệu "Thôn, Khu phố văn hóa" năm 20202 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4714 - 4715/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Di dân tập trung thôn Khe lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Tiên Yên
4285/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 UBND Thị xã Quảng Yên
Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho Dự án) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4748/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho Dự án) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho Dự án) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 20/11/2020 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho Dự án) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 19/11/2020 Quyết định v/v thu hồi đất nông nghiệp đã cấp cho bà Lương Thị Túc tại thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tình Quảng Ninh UBND Huyện Tiên Yên
189/TB-UBND 17/11/2020 Thông báo về việc công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
195A/TB-HĐND 16/11/2020 Thông báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
257/KH-UBND 10/11/2020 Kế hoạch đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 UBND Thành phố Uông Bí
256/KH-UBND 06/11/2020 Kế hoạch chúc mừng các Doanh nghiệp, đơn vị ngành than nhân kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống công nhân ngành than (12/11/1936 - 12/11/2020) UBND Thành phố Uông Bí
3332/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyền kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên thuộc huyện Hải Hà năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
3305/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
183/TB-UBND 04/11/2020 Thông báo thu hồi đất đề giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
204/KH-UBND 04/11/2020 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
254/KH-UBND 04/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
182/TB-UBND 03/11/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 UBND Huyện Hải Hà
4103/QĐ-UBND 03/11/2020 V/v ban hành Chương trình làm việc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
180/TB-UBND 02/11/2020 Thông báo về việc thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Tuyến đường trục chính số 1 nối khu công nghiệp Texhong với trung tâm thị trấn Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
203/KH-UBND 02/11/2020 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Tuyến đường trục chính số 1 nối khu công nghiệp Texhong với trung tâm thị trấn Quảng Hà UBND Huyện Hải Hà
59-TB/HU 02/11/2020 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
181/TB-UBND 02/11/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
184/TB-HĐND 02/11/2020 Thông báo Lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 11/2020 UBND Huyện Hải Hà
249/KH-UBND 29/10/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phóng, chống vũ khí phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt UBND Thành phố Uông Bí
36/2020/QĐ-UBND 27/10/2020 Ban hành quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
198/KH-UBND 26/10/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2002 UBND Huyện Hải Hà
6438/QĐ-UBND 22/10/2020 Phê duyệt danh sách các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 244 UBND Thành phố Uông Bí
3346/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê duyệt và ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, giai đoạn 2020- 2025 UBND Thị xã Quảng Yên
177/TB-UBND 21/10/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Quang - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần của UBND huyện ngày 20/10/2020 UBND Huyện Hải Hà
1359/QĐ-BXD 20/10/2020 Quyết định về việc công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Bộ Xây Dựng
176/TB-UBND 20/10/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2020 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.